Zoals u weet zijn de voorbereidingen om onze vereniging voor te bereiden op het nieuwe seizoen in volle gang. Er moet nog heel erg veel werk worden verzet.
Met name op het gebied van de accommodatie zal er nog het nodige gedaan moeten worden.
De accommodatiecommissie vraagt daarom vrijwilligers die willen helpen. Het is meegenomen als je een beetje handig bent maar het is zeker niet noodzakelijk.

Meer informatie of opgeven via: accommodatie@luctorheinkenszand.nl