Notulen algemene ledenvergadering

Nieuws Op 31 januari was de algemene ledenvergadering van onze club, in aanwezigheid van 46 leden. Besluiten werden genomen over onder meer: de jaarcijfers van boekjaar 2018-2019 de kascommissie de contributie een bestuurswisseling vrijwilligerswerk een rookvrije...