Notulen algemene ledenvergadering

Nieuws Op 31 januari was de algemene ledenvergadering van onze club, in aanwezigheid van 46 leden. Besluiten werden genomen over onder meer: de jaarcijfers van boekjaar 2018-2019 de kascommissie de contributie een bestuurswisseling vrijwilligerswerk een rookvrije...

Agenda Algemene Ledenvergadering 31-1-2020

Nieuws Beste leden van Luctor Heinkenszand, Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 31 januari 2020 om 20.00 uur in de kantine. Aangezien de financiële cijfers in de vergadering summier worden besproken, is er gelegenheid om...

Tussentijdse algemene ledenvergadering

Nieuws Beste Leden, Graag nodigen we u allen uit voor een tussentijdse algemene ledenvergadering. Onderstaand hebben we de agenda opgenomen met de punten die het bestuur graag met de leden wil bespreken. De avond is met name bedoeld om alle geïnteresseerde leden te...