Mei wordt DE vrijwilligersmaand van Luctor Heinkenszand. We hebben het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging geteld en hierbij kwamen we tot over de 200 vrijwilligers op een totaal aantal van 630 leden. Iets waar we allen uiteraard ontzettend trots op kunnen zijn. Want wij zijn tenslotte de familie/vrienden/vrijwilligers van voetbalvereniging Luctor Heinkenszand. Een vereniging waar ieder zijn steentje bijdraagt en die bestaat door maar ook voor de vrijwilligers en waar het vanzelfsprekend is dat we er gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Het is geen vraag of je wat doet, maar meer wat je doet. Er worden echt geen grote inspanningen van iedereen verwacht, maar het is leuk en gezellig om met een grote groep elke dag weer een bijdrage te leveren aan datgene wat voor iedereen vanzelfsprekend lijkt te zijn, maar opvalt als het er niet meer is.

De vraag aan jou is dan ook welke bijdrage jij graag zou willen leveren. Ongetwijfeld wil je graag wat doen. Alleen weet je eigenlijk niet waar je terecht kunt, wat de taken eigenlijk inhouden, of het veel tijd kost of vind je het gewoon spannend omdat je nog niet zoveel mensen kent.

Bij Luctor Heinkenszand ontvangen we iedereen met open armen en willen we proberen het vrijwilligersbeleid verder vorm te geven. Vandaar dat mei vrijwilligersmaand is en we starten met deze enquête.

Een aantal vragen om aan te geven welke opties er zijn binnen de vereniging maar waarin jij ook kunt laten zien wat je graag zou willen doen of toevoegen aan Luctor Heinkenszand.

Vul hier de enquête in!