Op 17 januari 2020 is tijdens een gezellige bijeenkomst bij Binnenuit een oud initiatief onder de werknaam ‘vrienden van’ nieuw leven ingeblazen. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij uiteengezet dat wij het initiatief onder dezelfde doelstelling willen continueren binnen Luctor Heinkenszand. Namelijk:

  • Het creëren van een band tussen betrokkenen en leden met de vereniging door enkele avonden per jaar tijdens een gezellig bijeenkomst met elkaar te praten over de toekomst van
    de vereniging.
  • Het creëren van een fonds waarmee het clubbestuur doelen voor de jeugdafdeling kan verwezenlijken. Voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om zaken die de jeugdafdeling van de vereniging kwalitatief ten goede komen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kwalitatief goede trainers, coördinatie van de jeugdafdeling of clinics voor trainers/leiders en spelers. Zaken als uitjes of vergoedingen voor de seniorenafdeling zijn dus zeker niet aan de orde.

De jeugd en de toekomst
Op 17 januari is het bestuur van de vereniging de gelegenheid geboden om haar toekomstplannen voor de jeugdafdeling toe te lichten. Onze conclusie na deze avond was dat er veel belangstelling is voor ons initiatief en dat het een mooi platform kan zijn om de verbinding tussen betrokkenen en de vereniging te versterken. Daarnaast kunnen de mooie ambities van de vereniging  op het gebied van de jeugd nog best wat extra ondersteuning gebruiken waar wij een steentje aan kunnen bijdragen.

Doe mee
Wij bieden de mogelijkheid om via een maandelijkse bijdrage deelnemer te worden. Hierbij kunt u kiezen voor een bedrag van €5,- of €10,- ten bate van het jeugdfonds. Mocht je belangstelling hebben kan je een e-mail sturen naar info@luctorheinkenszand.nl.

Vriendelijke groet,
Bas van Damme
Martijn Priem