Bij deze delen we jullie mede dat veld 4 per 2 augustus gesloten is. Dit is het oude trainingsveld. Er mag vanaf dat moment niet meer op gevoetbald worden. De gemeente gaat, ter voorbereiding op de aanleg van het kunstgras, het gras doodspuiten en het veld zeven (om de kunstvezels eruit te halen). Het zeven moet nu gebeuren, omdat de grond erg droog moet zijn. Concreet betekent dit dat het sportpark (lees: alle velden) van 2 tot 8 augustus volledig gesloten is. Vanaf 8 augustus zijn de velden weer open en starten sommige teams met trainen (trainingsschema is al rondgemaild). De planning van het kunstgras is nog niet definitief, maar er wordt naar gestreefd om uiterlijk eind Q1 2021 het kunstgras aangelegd te hebben.