De gunning is definitief. Er is namelijk geen bezwaar aangetekend en het college heeft haar fiat gegeven. Vorige week dinsdag heeft dan ook de eerste ‘bouwvergadering’ plaatsgevonden. Samen met de gemeente en Traas en Ovaa is het plan van aanpak besproken en zijn de puntjes op de i gezet. Tevens is de planning doorlopen en afgetikt. Deze is wel afhankelijk van het weer, want regen en kou kunnen de voortgang belemmeren.

Voordat het kunstgrasveld kan worden aangelegd, wordt eerst de grond afgegraven en verwerkt in een grondwal, die aan de westkant van het veld wordt aangelegd. De grond die over is, wordt afgevoerd. Vervolgens kan met de aanleg worden begonnen. Hieronder de planning:

week 43
18/10-24/10
week 44
25/10-31/10
week 45
01/11-07/11
week 46
08/11-14/11
week 47
15/11-21/11
week 48
22/11-28/11
week 49
29/11-05/12
Leggen rijplaten
Uitzetten werk
Draineren sleuven/kabels
Grondwerk
(Ver)plaatsen verlichting
Aanbrengen zand
Keuren zandbed
Leggen betonelementen
Aanbrengen lava
Keuren lava
Leggen kunstgrasmat en aanbrengen infill
Plaatsen hekwerken
Afwerken terrein
Plaatsen meubilair (doelen, dugouts, etc.)
Eindkeuring
Oplevering

Het kunstgrasveld wordt rondom voorzien van een omheining (gelijk aan veld 1 en 2) en krijgt 2 vaste seniorendoelen en 4 vaste pupillendoelen, die aan de omheining vastzitten en uitgeschoven kunnen worden. Met deze doelen hoeft dus niet meer te worden gesjouwd. Achter zowel de seniorendoelen als de pupillendoelen komen ballenvangers. Aan de noordzijde van het veld wordt een nieuwe dam aangelegd en wordt er een nette ingang met tegelpad gemaakt.

De aanrijroute voor het bouwverkeer kan helaas niet via de noordkant. Dit betekent dat door Traas en Ovaa via de hoofdingang naar en van het veld wordt gereden. Er worden daarom rijplaten neergelegd. De aanleg van het kunstgrasveld kan wat ongemak met zich meebrengen, maar uiteraard wordt die tot een minimum beperkt en gelukkig is het ook maar voor beperkte tijd. Als alles meezit vindt begin december de eerste training/wedstrijd op het kunstgras plaats.