Beste leden,

Afgelopen vrijdag 24 maart 2017 is tijdens de eerste bijzondere algemene ledenvergadering (ALV) de aanwezigheidsnorm om te stemmen voor het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2017 te fuseren met VV Luctor’88 niet gehaald. Er was sprake van een opkomst van circa 115 leden en/of volmachten, waar we tenminste 186 leden (67% van ons ledenaantal) nodig hadden. Ondanks dat, willen we bij deze toch de aanwezige leden danken voor hun komst.

Met de presentatie van de voorzitter van de fusiecommissie, de bekendmaking van het nieuwe logo (zie www.luctorheinkenszand.nl) en de bekendmaking van de nieuwe tenues waarop door iedereen gestemd kan worden (eveneens via www.luctorheinkenszand.nl) was het zeker een geslaagde avond. Ook bij VV Luctor’88 waren niet genoeg leden om over te gaan tot stemming.

Uitnodiging

Daarom zijn jullie bij deze uitgenodigd voor de 2e bijzondere algemene ledenvergadering op vrijdag 7 april 2017 om 20:00 uur in de kantine van SV Heinkenszand. Tijdens deze vergadering vervalt de aanwezigheidsplicht en zullen we stemmen op basis van het aantal aanwezige leden. Het stemmen middels een volmacht is dan ook mogelijk (een aanwezig lid mag via maximaal twee volmachten stemmen). Het volmachtsfomulier kunt u hier downloaden: Volmachtsformulier SV Heinkenszand ALV 7 april, of bij Thijs van Damme opvragen.

Ben je verhinderd?

Ben je op deze avond dus niet aanwezig en is er geen volmachtsformulier van jou in de kantine aanwezig? Dan gaat je stem jammer genoeg verloren, dit wil je natuurlijk niet! Kom dus vrijdagavond 7 april naar de kantine of zorg ervoor dat iemand voor jou stemt door middel van het volmachtsformulier.

Mochten er vragen zijn, kun je deze via de mail aan Thijs van Damme stellen.

Namens het hoofdbestuur en de fusiecommissie,
Thijs van Damme

 

Documenten: