Beste leden,

Afgelopen vrijdag 24 maart 2017 is tijdens de eerste bijzondere algemene ledenvergadering de aanwezigheidsnorm om te stemmen voor het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2017 te fuseren met SV Heinkenszand niet gehaald. Er was sprake van een opkomst van ca 55 leden, waar we tenminste 236 leden (67% van ons ledenaantal) nodig hadden. Ondanks dat, willen we bij deze toch de aanwezige leden danken voor hun komst. Met de presentatie van de voorzitter van de fusiecommissie, de bekendmaking van het nieuwe logo (zie www.luctorheinkenszand.nl) en de bekendmaking van de nieuwe tenues waarop door iedereen gestemd kan worden (eveneens via www.luctorheinkenszand.nl) was het zeker een geslaagde avond. Ook bij SV Heinkenszand waren niet genoeg leden om over te gaan tot stemming.

Daarom mag ik u bij deze nogmaals van harte uitnodigen voor de 2e bijzondere algemene ledenvergadering op vrijdag 7 april 2017 om 20:00 uur in de kantine van Luctor. Tijdens deze vergadering vervalt de aanwezigheidsplicht en zullen we stemmen op basis van het aantal aanwezige leden. Het stemmen middels een volmacht is dan ook mogelijk. Het volmachtsfomulier kunt u hier downloaden: Volmachtformulier – 7 april 2017 of bij mij opvragen.

Onderstaand nogmaals de (originele) uitnodiging met verdere uitleg en tevens het voorstel waarover gestemd zal worden:
(Originele) uitnodiging ALV
Luctor Heinkenszand – Toelichting voorstel tot fusie

Mochten er naar aanleiding van vorenstaande vragen zijn dan hoor ik het graag.

Namens het hoofdbestuur en de fusiecommissie,

Melvin Simonse