We bestaan officieel 1 jaar. Alweer het 2e seizoen gaan we in. Alweer omdat de tijd voorbij is gevlogen. Van ons druk maken over de toekomst van twee verenigingen, naar een onderzoek tot fusie, naar voorstellen tot samengaan, ledenvergaderingen, stemmingen tot het daadwerkelijk samen gaan spelen, naar het zijn van één vereniging waar iedereen zich thuis voelt en nog wel belangrijker, trots op is. Dat laatste mogen we wel stellen is veel sneller gegaan dan menigeen had verwacht. Want wat een jaar hebben we achter de rug. Een jaar met enorm veel inzet van heel veel mensen om van twee verenigingen één trotse vereniging te maken waar iedereen met plezier zijn of haar sport beoefent. Waar de eerste kampioenschappen zijn gevierd met als klap op de vuurpijl natuurlijk de promotie van het eerste met een geweldig feest daarna, maar voor ons was ook de vrijwilligersavond de week ervoor een hoogtepunt. Zoveel verschillende mensen bij elkaar uit alle geledingen van onze club. Dat geeft de kracht en de potentie van onze vereniging weer. Iets waar we trots op mogen zijn. Ook alle extra activiteiten waarmee wij ons breder dan alleen voetbal hebben gepresenteerd en waarmee we in ons dorp andere hebben geholpen geven ons als bestuur een goed gevoel. Onze vereniging neemt hiermee in haar omgeving de maatschappelijke verantwoording die past bij datgene wij voorstaan. Een sociaal middelpunt en verbindende factor binnen ons dorp.

Enorm veel evenementen zijn het afgelopen jaar georganiseerd. Hier is heel veel tijd in gestoken. Maar deze evenementen hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het thuis voelen binnen de club. Zonder kunnen we niet !! Enorme dank naar iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Er waren weken dat er elke dag trainingen en wedstrijden waren. Ongeloof mooi om te zien met hoeveel inzet en plezier ieder het spelletje kon spelen. Dit vergde wel wat van de organisatie, want ga er maar aanstaan. Je wilt als club wel zorgen dat iedereen goed wordt ontvangen, ook onze gasten. Hierbij is soms wel eens een erg groot beroep gedaan op de ontvangstcommissie, kantinecommissie en schoonmaak. Respect voor alle inspanningen die zij hebben geleverd, maar ook voor onze trainers en begeleiders, alle commissies en werkgroepen. Meer dan 200 mensen zijn het afgelopen jaar bezig geweest om het voor iedereen goed te regelen. Laten we ons dat realiseren als we op de club zijn of nieuwsberichten lezen.

Zijn we er dan ? Nee zeker niet, want het jaar heeft ook geleerd dat er best nog wat verbeterd kan worden. Veel zaken deden we samen voor het eerst, als er wat fout ging konden we ons daar nog achter verschuilen, maar dat excuus hebben we niet meer. Wij moeten er vol voor gaan om elkaar te helpen ons te blijven verbeteren en oog te hebben voor de zaken die beter kunnen. Altijd vanuit de principes Passie, Prestatie en bovenal Plezier.  Wij hebben ambities en daar willen we blijvend aan werken, maar dat kunnen we alleen samen. In het DNA van ons allen moet zitten dat het heel normaal is dat je een bijdrage levert aan deze mooie club waar nog veel meer uit te halen valt. Want we zijn er dus nog lang niet. Plannen zat !!

In de binnenkort te verschijnen informatiegids kunnen jullie lezen wie waar en wanneer gaat spelen. Het betreft een voorlopige indeling waaraan de twee technische commissies de afgelopen weken hard hebben gewerkt. Kwalitatief gezien willen wij voor elk team in de jeugd graag trainers neerzetten die passen bij de ontwikkeling van de jongens en meiden. Omdat dit niet altijd eenvoudig is, maar er wel veel interesse is hebben wij gemeend zelf het initiatief te moeten nemen om opleidingen aan te bieden, zodat we dit zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Dit doen we samen met de KNVB. Wij denken hiermee een vervolgstap te zetten om te kunnen bereiken dat iedereen op zijn of haar niveau een goede begeleiding krijgt. De opleidingen zijn laagdrempelig dus bij interesse meldt je zeker aan. Aanmelding staat ook open voor mensen van andere verenigingen. Ook hierin willen we ons graag openstellen.

Er valt nog veel meer te vertellen, want wat te denken van 35/45+ voetbal (7-7) op vrijdagavond, ook een initiatief van onze vereniging, maar laten we eerst genieten van een welverdiende vakantie waarin we de batterij weer kunnen opladen om er dan weer vol tegenaan te gaan om verder te bouwen aan deze mooie trotse vereniging.

Nogmaals enorm veel dank voor ieder zijn inzet  en allemaal een goede vakantie gewenst en tot in het nieuwe seizoen.

Bestuur Luctor Heinkenszand