Begin september hebben we je geïnformeerd over de planning van de aanleg van het kunstgrasveld. Inmiddels zijn we wat weken verder en zijn er weer wat stappen genomen. Zo is het veld gefreesd en gezeefd (om de kunstvezels eruit te halen), is door 12 leden de praktijktest van diverse kunstgrasvelden uitgevoerd en is de aanbestedingsprocedure doorlopen. Uit de praktijktest bleek dat er een grote voorkeur is voor het kunstgrasveld zoals dat in Wolphaartsdijk ligt. Afgelopen week is uit de aanbestedingsprocedure gebleken dat, op basis van de vooraf bepaalde criteria (praktijktest, financiën, plan van aanpak) Traas en Ovaa de aanbesteding krijgt gegund. Traas en Ovaa heeft het kunstgrasveld in Wolphaartsdijk aangelegd, dus krijgen wij de mat die tijdens de praktijktest als beste is beoordeeld.

Volgens de aanbestedingsprocedure is de gunning nu nog voorlopig, omdat de bedrijven die het werk niet gegund hebben gekregen bezwaar aan kunnen tekenen en omdat het college nog haar fiat mag geven. Zodra de gunning definitief is, kan worden gestart met de voorbereidingen. De verwachting is dat in oktober wordt gestart met de aanleg. We houden je op de hoogte.