Het bestuur nodigt bij deze alle leden van Luctor Heinkenszand uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen op: 

Datum: Vrijdag 31 januari 2020
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Evenementenkantine

Voorafgaand aan de vergadering kunnen belangstellenden tussen 19.00 uur en 20.00 uur de financiële documenten inzien en een eventuele toelichting vragen bij de penningmeester.

Laat van je horen

De definitieve agenda van de Algemene Ledenvergadering volgt begin 2020, dat is echter niet zomaar. Het bestuur wil namelijk alle leden uitnodigen om zelf agendapunten en/of bespreekpunten aan te dragen. Deze eventuele punten kunnen per mail worden gestuurd naar onze secretaris Melvin Simonse via het mailadres: secretaris@luctorheinkenszand.nl 

Graag zien we u allen op vrijdag 31 januari 2020. 

Met vriendelijke groet, 

Melvin Simonse
Namens het bestuur van Luctor Heinkenszand