Nog eventjes geduld en dan hebben we de beschikking over een prachtig kunstgrasveld, waar we met z’n allen heel veel plezier van gaan hebben. Maar voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. Hieronder de globale planning. Deze planning kan worden bijgesteld en is onder andere afhankelijk van het weer, want te lage temperaturen en te veel nattigheid kan de aanleg vertragen.

24 t/m 31 augustus 2020 Frezen en zeven veld 4 (verwijderen kunstvezels)
31 augustus t/m 27 september 2020 Aanbestedingsprocedure (3 aannemers)
18 september 2020 Praktijktest diverse kunstgrasvelden
28 september t/m 4 oktober 2020 Voorlopige gunning
5 oktober t/m 11 oktober 2020 Definitieve gunning
Nog nader te bepalen Start aanleg kunstgrasveld
4 t/m 10 januari 2021 Uiterlijke oplevering kunstgrasveld

Op 18 september voeren diverse leden een praktijktest uit op drie verschillende kunstgrasvelden. De afvaardiging bestaat uit leden van de spelersraad 1e elftal, Jongerenraad, Technische Commissie, Technische Jeugd Commissie en de Accommodatiecommissie. De beoordeling van de drie velden weegt mee bij de gunning. Natuurlijk is prijs een belangrijke factor, maar ook de kwaliteit van de kunstgrasmat speelt een belangrijke rol.

Wanneer de aanleg van het kunstgras exact start is nu nog niet duidelijk, aangezien dat afhankelijk is van de aannemer die het werk krijgt gegund. Zodra we daar duidelijkheid over hebben, communiceren we hierover.