Zoals in de algemene ledenvergadering beloofd, werd de tribune ondertussen opgeknapt. Er is een rij stoelen bijgekomen (waardoor er nu 138 zitplaatsen zijn). Alle stoelen zijn gesponsord door leden en sponsors. Daar zijn we hen natuurlijk erg dankbaar voor.

Ook is er een nieuwe opgang gemaakt, waardoor de tribune nu veel makkelijker toegankelijk is. Verder hebben de vrijwilligers veel schoongemaakt en geschilderd. Alles is weer fris en netjes! Het enige dat nu nog moet gebeuren is het schilderen van de damwand en het plaatsen van een bord met alle sponsoren van de tribunestoeltjes. Hier wordt aan gewerkt.

Rabobank stimuleert de vitaliteit van lokale gemeenschappen en steunt vele maatschappelijke initiatieven. Rabobank heeft daarom op ons verzoek een bijdrage geleverd uit het coöperatief dividend. Daarmee werden de betonnen profielen betaald. Daar zijn we erg blij mee….Rabobank bedankt!