Genomen besluiten tijdens de Tussentijdse algemene ledenvergadering d.d. 02-03-2018

Aanwezige leden: 44

Belangrijkste besluiten:

 1. Wijziging bestuur:
  • Marco Goovers met ingang van 2 maart 2018 vicevoorzitter
  • Bas Van Damme is afgetreden uit het bestuur.
 2. Kascommissie leden:
  • Kees de Visser
  • Gertjan Weststrate
 3. Besluit contributie:
  • (Voorlopige) team- indelingen bekend op 1 juni (van elk jaar)
  • Afmeldingen voor Luctor Heinkenszand dienen voor 15 juni (van elk jaar) binnen te zijn, daarna wordt een heel jaar contributie berekend.
 4. Met ingang van nieuwe seizoen wordt voor elke jeugdtrainer en jeugdleider een Verklaring omtrent Gedrag bij de gemeente opgevraagd. Zal lopen via en op kosten van de gemeente.

Onderstaand een nadere toelichting op de besluiten en overige zaken.

 1. Bestuur mutaties

Tijdens de vergadering is ingestemd door de aanwezige leden met het benoemen van Marco Goovers tot vicevoorzitter in het bestuur van Luctor Heinkenszand.

Daarmee is het aftreden van Bas van Damme een feit, Bas heeft veel betekend voor de vereniging Luctor Heinkenszand voor en tijdens de oprichting, hiervoor is de vereniging en het bestuur hem dan ook erg dankbaar en het bestuur heeft Bas dan ook extra in het zonnetje gezet tijdens een etentje op 5 januari 2018, waar Bas de allereerste originele Luctor Heinkenszand Klompen heeft ontvangen. Bas nogmaals dank voor alles!

 1. Toelichting Financiën en vaststellen kascommissie

Door penningmeester Hans Hoondert is tijdens de vergadering toelichting gegeven op de financiële cijfers ten tijde van de afsluiting van V.V. Luctor ’88 en SV Heinkenszand tevens is aan de aanwezige leden inzicht gegeven in de huidige financiële stand van zaken, de financieringspositie en de prognoses die zijn opgesteld voor de rest van dit seizoen, en voor de volgende seizoenen. De cijfers worden niet gepubliceerd in de sheets, maar vragen over de financiën kunnen gesteld worden via penningmeester@luctorheinkenszand.nl

Tijdens de vergadering hebben de volgende personen zich aangemeld voor de kascommissie:

 • Kees de Visser
 • Gertjan Weststrate
 1. Besluit contributie

Team Indelingen dienen jaarlijks bekend gemaakt te worden op 1 juni.

Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen vervolgens op 15 juni binnen te zijn. Afmelden na 15 juni betekent dat de contributie voor het volgende seizoen in rekening wordt gebracht. Dit is in overeenstemming met de statuten van onze vereniging

Bovenstaande is besloten omdat veel leden gedurende het jaar soms zomaar ineens afmelden. Aangezien enerzijds Luctor Heinkenszand voor al haar leden een contributie dient te betalen aan de KNVB en anderzijds dat zodra het seizoen begint iedereen in een team start. Een team wil zeggen dat je er samen voor gaat en samen een seizoen afmaakt. Luctor Heinkenszand wil voorkomen dat gedurende de zomer of in de beginfase van de competitie spelers ineens bedenken dat ze zichzelf willen afmelden, hierdoor kan het voorkomen dat teams niet meer compleet zijn en dit zorgt vervolgens voor veel moeilijkheden, vandaar dat de scherpere contributieregels worden ingevoerd.

 1. VOG-verklaringen

Voor alle (nieuwe) trainers en leiders dient met ingang van volgend seizoen een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd te worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met secretaris@luctorheinkenszand.nl

 1. Vrijwilligersbeleid

Luctor Heinkenszand is een vereniging die draait op vrijwilligers. Op veel fronten zijn mensen actief maar nog steeds is er op een aantal plaatsen binnen de vereniging een echt te kort aan vrijwilligers. Het is bij de vereniging Luctor Heinkenszand niet vanzelfsprekend dat altijd alles gebeurd, hiervoor zijn veel handjes nodig. Het bestuur is druk bezig het vrijwilligersbeleid verder uit te werken. Onder andere door de invoering van een verplichte taak die aan jeugdteams worden toegewezen. Denk onder andere aan helpen bij de mosselavond, helpen bij de rommelmarkt, helpen bij het bedrijventoernooi. Maar dat is met name gericht op de jeugd.

Ook senioren en ouders/verzorgers wordt bij deze nogmaals gevraagd of ze willen ondersteunen en vrijwillig meewerken binnen de vereniging Luctor Heinkenszand. Dit kan bij evenementen, door schoon te maken, achter de bar, als trainer/leider, als lid van een commissie en ga zo maar door. Het bestuur is voornemens het beleid verder uit te werken maar tussentijdse vragen en aanmeldingen kunnen altijd worden verstuurd naar secretaris@luctorheinkenszand.nl

Ook met de seniorenteams willen we komen tot afspraken vrijwilligerstaken voor de vereniging te doen. Zo zijn er met ons 1e team al afspraken gemaakt en gaat het bestuur ook met de andere seniorenteams hierover in gesprek.

Het bestuur start in april 2018 een Vrijwilligerscampagne.

 1. Jeugdopleiding Luctor Heinkenszand

Door onze jeugdafdeling wordt toegewerkt naar een officiële certificering van onze jeugdopleiding door de KNVB

 1. Samenwerking vanuit ons principe Meer dan Voetbal

In de komende periode starten we als vereniging diverse initiatieven om uit te dragen dat we als vereniging een sociale en bindende functie in Heinkenszand willen invullen:

 • Als vereniging nemen we actief deel aan de activiteiten van de Avondvierdaagse begin april a.s.: o.a. de Kika Run op woensdag 11 april
 • Vanaf donderdag 19 april tot 22 juni gaan we in samenwerking met de gemeente Borsele (Borsele Beweegt) starten met een wandelgroep op donderdagavond.

 

De presentatie van de tussentijdse ALV is hier te bekijken.