Op 31 januari was de algemene ledenvergadering van onze club, in aanwezigheid van 46 leden. Besluiten werden genomen over onder meer:

  • de jaarcijfers van boekjaar 2018-2019
  • de kascommissie
  • de contributie
  • een bestuurswisseling
  • vrijwilligerswerk
  • een rookvrije sportvereniging.

Klik hier om de notulen te lezen (PDF-bestand):

Notulen algemene ledenvergadering 31 januari 2020