“even voorstellen, de accommodatiecommissie”

Vanuit de fusiecommissie hebben wij de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat vanaf het nieuwe seizoen het sportpark (velden en kantines) er representatief uitzien. Leidraad daarbij zijn de 17 adviezen die eerder zijn uitgebracht en die de fusiecommissie heeft overgenomen.

De accommodatiecommissie bestaat uit Guido den Broeder, Stefan Boonman, Bas van Damme, Pieter van den Dries, Marco Utermark, Corné Haverhals en Marco Goovers. Daarnaast staan er diverse zeer deskundige ‘derden’ paraat, die de commissie met raad en daad bijstaan. Afgesproken is dat niemand er zit namens de huidige vereniging, maar dat we er allemaal zitten namens de nieuwe vereniging Luctor Heinkenszand. Een belangrijk uitgangspunt.

In de eerste bijeenkomst, die begin januari heeft plaatsgevonden, zijn de taken verdeeld. In onze planning is de belangrijkste prioriteit dat we ervoor zorgen dat vanaf het begin van seizoen 2017/2018 er op genoeg velden gevoetbald kan worden en dat de accommodatie voldoet aan de door de KNVB en onszelf gestelde eisen. Een extra uitdaging is daarbij de renovatie van het huidige hoofdveld van SV. Heinkenszand waardoor dit veld van mei 2017 tot de winterstop buiten gebruik is.

We hebben daarbij rekening te houden dat sommige faciliteiten/aanpassingen tijdelijk zijn (en dus niet te veel mogen kosten) of verplaatsbaar moeten zijn, omdat we ernaar streven een nieuwe kantine met bijbehorende (kleed)ruimtes neer te zetten. De gesprekken daarover met de gemeente zijn in volle gang.

Mooi om te zien en te ervaren dat er in de commissie veel frisse energie zit en een ieder bereid is om voor het beste te gaan. De komende periode houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra de planning af is, gaan we verschillende werkgroepen (met de nadruk op werk) formeren die de plannen uit gaan voeren. We kunnen daarvoor nog diverse (handige) mensen gebruiken. Dus als je een bijdrage wilt leveren, maak dat dan kenbaar door een mailtje te sturen naar mplgoovers@hotmail.com.