In de week van 8 t/m 12 april werd de Avondvierdaagse en andere activiteiten georganiseerd door St. Heinkenszandse KiKa-KWF Walk & Run. Acht jaar geleden was de doelstelling om een groot gedeelte van de inwoners van Heinkenszand in actie te krijgen voor de goede doelen KiKa en KWF Kankerbestrijding. Het eerste jaar als Avondvierdaagse, waarbij ook de ouderen werden betrokken door het maken van versiering van de Via Gladirosa.

Daarna werden de winkeliers en bedrijven gevraagd om de Stichting financieel te ondersteunen en kwamen de Rolstoel driedaagse en de Run erbij en dit jaar de Kidsrun.

Het lukte dit jaar om de allerjongsten, maar ook de jeugd van 13 jaar en ouder (een nog ontbrekende categorie) in beweging te krijgen en dit was vooral te danken aan de mensen van Luctor Heinkenszand die door middel van hun leiders de jeugd stimuleerden om mee te doen.

Bij deze willen we de begeleiders van JO13-2, JO15-1, JO17-1 en MO1 maar ook de senioren van Luctor Heinkenszand die hebben mee gedaan bedanken. Super!

Samen met onze onmisbare vrijwilligers hebben jullie ervoor gezorgd dat er 3600 euro kan worden overgemaakt naar KiKa en KWF Kankerbestrijding.

Hopelijk zet ook iedereen in 2020 weer zijn beste beentje voor, met een nog beter georganiseerde (Kids) Run. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de “Avondvierdaagse” georganiseerd gaat worden, maar zodra dit bekend is zullen we dit doorgeven.

Namens St. Heinkenszandse KiKa-KWF Walk & Run

Jannie de Pundert