Iedereen kent uit zijn omgeving wel een situatie waarbij een hartstilstand is opgetreden.
In sommige gevallen heeft dit geleid tot overlijden, in andere gevallen is door Reanimatie een leven gered.
Heel belangrijk is dat snel met Reanimatie moet worden begonnen. De eerste 6 minuten zijn cruciaal voor overlevingskansen zonder dat blijvende schade ontstaat.

Wij willen als Voetbalvereniging in samenwerking met EHBO Nisse (Reanimatiepartner van de Hartstichting ) een Basiscursus Reanimatie AED en (voor diegenen die een geldig certificaat Reanimatie-AED hebben) een herhalingscursus Reanimatie-AED aanbieden.

De planning is om dat in de maand juni in onze kantine te organiseren. De cursus wordt waarschijnlijk op dinsdag en/of donderdagavond gegeven. De basiscursus Reanimatie-AED wordt in één avond gegeven (van 19.00-22.15 uur). De herhalingscursus Reanimatie-AED van 19.30-21.30 uur.

De kosten van een basiscursus zijn € 15,– en van een herhalingscursus € 10,–.
In veel gevallen kunnen deze kosten verhaald worden op de Zorgverzekering. Dit is na te gaan op de polisvoorwaarden.

Opgave voor een cursus kan via Thijs van Damme: thijscora@zeelandnet.nl.