Luctor Heinkenszand blijft gesloten tot en met 19 mei 2020. Wel mag er door jeugd weer getraind worden. Hier zijn we erg blij mee: vanaf woensdag 6 mei beginnen we weer!

Voorbereidingstijd

Samen met gemeente Borsele hebben we enige voorbereidingstijd genomen, zodat we de trainingen veilig en verantwoord kunnen laten plaatsvinden. We hebben immers met veel kinderen en vrijwilligers te maken. We willen deze zo goed mogelijk voorbereiden op wat er wordt gevraagd.

Plan van aanpak en sportprotocol

Op basis van een door het NOC*NSF verstrekt protocol en aanvullende instructies vanuit de gemeente hebben we een plan van aanpak opgesteld. Dat is op vrijdag 1 mei goedgekeurd door de gemeente. Alle jeugdleden ontvingen dit plan van aanpak op zaterdag 2 mei per e-mail. Dit plan van aanpak bestaat uit richtlijnen en aandachtspunten. Daarnaast bevat de mail het sportprotocol van NOC*NSF. Het is belangrijk om dit aandachtig door te nemen met uw kind(eren). Heeft u vragen? In de e-mail staan contactgegevens van contactpersonen.

Einddatum trainingen

In overleg met de gemeente bepalen we tot welke datum we doortrainen. Dit hangt af van verschillende factoren die reeds doorgenomen zijn tussen medewerkers van de gemeente en bestuursleden van onze vereniging. Vanwege corona en de mogelijkheid dat weinig mensen op vakantie gaan is het de wens van de vereniging om trainingen / beweging zo lang mogelijk te mogen blijven faciliteren op de wijze zoals uitgewerkt in het plan van aanpak.

Aandachtspunten

  • Door je trainer wordt je geïnformeerd over de dag/tijdstip waarop de training van je team plaatsvindt
  • De toiletten op het sportpark zijn gesloten, dus ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. Alleen in noodgevallen kan gebruikt gemaakt worden van een toilet.
  • Ga via de hoofdingang bij de kantine naar het sportpark, maak geen gebruik van de ingang bij veld 4
  • Bij aankomst op het sportpark wacht je trainer je op en ga je gezamenlijk naar het trainingsveld.
  • Na afloop van de training ga je gezamenlijk met je trainer naar de uitgang van het sportpark. Vanaf daar vertrek je naar huis.

Alle overige richtlijnen en aandachtspunten vinden leden in hun mailbox.

Meetrainen niet-leden

Ben je na alle weken dat je niet naar school kon, geen gym had en minder met vriendjes kon spelen, wel toe aan extra beweging? Wij, voetbalvereniging Luctor Heinkenszand, nodigen je uit om met ons mee te doen! Wij geven namelijk graag invulling aan de oproep van de regering om kinderen die geen lid zijn, maar wel graag willen sporten, mee te laten doen. Wij bieden je dan ook graag de mogelijkheid om gratis te komen sporten: een mooie kans om lekker actief bezig te zijn! Let op: dit aanbod geldt voor kinderen tot en met 12 jaar: de basisschoolleerlingen. 

Hoe werkt het? Je leest het in deze flyer:

Luctor Heinkenszand blijft gesloten voor overige activiteiten

Voor andere activiteiten dan jeugdtrainingen blijven de gebouwen van Luctor Heinkenszand gesloten tot en met 19 mei. Op 12 mei maakt de overheid bekend wat er na 19 mei gaat gebeuren. We hopen op goed nieuws.