De coronamaatregelen zijn door de regering op 28 september aangescherpt. Voor ons zijn de belangrijkste maatregelen die gelden vanaf 30 september:

 • De kantine is dicht;
 • Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.

Het doel is om trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder dat er (grote) groepen mensen bij elkaar komen. De aangescherpte maatregelen hebben ertoe geleid dat wij ons coronaprotocol hebben aangepast. Hieronder lees je eerst wat de aanpassingen zijn, daarna wat nog steeds van kracht is.


Aanpassingen

Algemeen

 • Het sportpark kan/mag alleen via de hoofdingang worden betreden en verlaten;

Trainingen

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark;
 • Jeugdspelers wachten bij het hek en worden opgehaald door de trainer;
 • Ouders mogen het sportpark niet betreden;
 • Senioren leden kunnen direct naar het trainingsveld gaan;
 • Na de training verlaat iedereen direct het sportpark.

Thuiswedstrijden

 • Bij het betreden van het sportpark vindt registratie plaats. Spelers en begeleiding worden geregistreerd aan de hand van het digitale wedstrijdformulier;
 • Verzamel voor het hek. Het team en begeleiders betreden tegelijk met z’n allen het sportpark;
 • Na afloop van de wedstrijd gaat het team direct douchen en verlaat direct daarna met z’n allen tegelijk het sportpark;
 • Ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden;
 • Jeugd: Per team van Luctor Heinkenszand mogen, naast de trainer, leider en grensrechter, 2 personen mee als begeleiding (die ondersteunen bij het veld speelklaar maken en calamiteiten);
 • Jeugd: Per team van de tegenstander mogen, naast de trainer, leider en grensrechter, 4 chauffeurs mee als begeleiding;
 • Senioren: Per team van Luctor Heinkenszand mogen, naast de trainer, assistent trainer, leider, verzorger en grensrechter, 2 personen mee als begeleiding (die ondersteunen bij het veld speelklaar maken en calamiteiten);
 • Senioren: Per team van de tegenstander mogen, naast de trainer, assistent trainer, leider, verzorger en grensrechter geen andere personen mee als begeleiding.

Uitwedstrijden

 • Check bijtijds wat de regels zijn op het desbetreffende sportpark;
 • Verzamel op de parkeerplaats;
 • Per team worden er maximaal 2 personen op het sportpark toegelaten om materialen te pakken en weer terug te zetten.

Publiek

 • Bij trainingen en wedstrijden worden geen toeschouwers toegelaten.

Kantine

 • Deze is gesloten.

Nog steeds van kracht

Algemeen

 • Gebruik je gezond verstand;
 • Heb begrip dat het anders gaat dan je gewend bent. Niemand heeft gevraagd om het coronavirus, we hebben er wel allemaal mee om te gaan;
 • Respecteer en volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden op;
 • Volg de richtlijnen van het RIVM;
 • Gebruik altijd je eigen bidon/drinkfles en voorzie deze van je naam;
 • Spuug en snuit niet op het veld;
 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel;
 • Houd 1½ meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Houd voor en na het sporten, in de dug-out en tijdens rustmomenten 1½ meter afstand.

Trainingen

 • De kleedlokalen zijn op trainingsavonden gesloten, dus kom in trainingstenue naar het sportpark;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de trainingslocatie;
 • Houd je aan de begin- en eindtijd van de training;
 • Wissel hesjes onderling niet uit was ze na iedere training;
 • Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan;
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor hun team en zien toe op naleving van de regels;

Wedstrijden

 • De trainer/leider van een team meldt zich bij de wedstrijdorganisatie en krijgt daar instructies;
 • Het moge duidelijk zijn dat, vanwege de 1½ meter afstandsregel, er niet genoeg kleedlokalen zijn. Daarom wordt er gewerkt met een flexibele indeling en worden kleedlokalen zo min mogelijk gebruikt. Een kleedkamerindeling met tijdvakken wordt wekelijks gepubliceerd;
 • Jeugdteams t/m O13 kleden zich thuis om en douchen na afloop thuis. Voor deze teams zijn geen kleedlokalen beschikbaar;
 • Ook aan jeugdteams vanaf O15 is het verzoek thuis om te kleden en te douchen. Door de wedstrijdorganisatie wordt aan jeugdteams vanaf O15 één kleedkamer per team beschikbaar gesteld;
 • Seniorenteams worden ook verzocht thuis om te kleden en te douchen. Ieder seniorenteam krijgt door de wedstrijdorganisatie meerdere kleedlokalen toegewezen, waardoor spelers van hetzelfde team zich tegelijkertijd om kunnen kleden. Per kleedlokaal is bepaald hoeveel mensen maximaal tegelijkertijd binnen mogen zijn;
 • Spelers hebben 30 minuten de tijd om zich om te kleden. Na het omkleden bergt een ieder zijn spullen op in zijn/haar tas;
 • Wedstrijdbesprekingen worden buiten gehouden (met inachtneming van 1½ meter afstand);
 • In de rust worden per team meerdere kleedlokalen beschikbaar gesteld. Dit kunnen andere kleedlokalen zijn dan waar is omgekleed. Ook nu geldt weer dat per kleedlokaal is bepaald hoeveel mensen maximaal tegelijkertijd binnen mogen zijn. Besprekingen worden buiten gehouden (met inachtneming van 1½ meter afstand);
 • De trainer/leider kan siroop/thee afhalen bij de wedstrijdorganisatie. Na de rust dienen de kannen/rekjes naar het afhaalpunt te worden teruggebracht;
 • Er wordt geen gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een waterzak, spons, etc. bij blessurebehandelingen;
 • Na afloop van de wedstrijd worden per team meerdere kleedlokalen beschikbaar gesteld, zodat er kan worden gedoucht. Het douchen dient snel te gebeuren, aangezien er maar beperkt douches beschikbaar zijn en er veel mensen willen douchen. Douch zoveel mogelijk thuis;
 • Laat de kleedkamers netjes achter door ze schoon te trekken en de ramen open te zetten voor ventilatie.

Vervoer naar uitwedstrijden

 • Het advies is dat een ieder van 13 jaar en ouder in de auto een mondkapje draagt;
 • De chauffeur bepaalt of er op een veilige en verantwoorde manier kan worden gereden;
 • Zorg voor voldoende ventilatie in de auto.

Coronaprotocol in PDF

Coronaprotocol Luctor Heinkenszand