Het bestuur gaat een jongerenraad opzetten. Zij zoeken enthousiaste leden tussen de 15 en 25 jaar voor deze raad. Heb jij interesse? Geef dit dan door aan Marco Utermark of Marco Goovers. In onderstaande oproep lees je wat het je oplevert!

Betrokkenheid van jongeren

Als vereniging hebben wij al langer de wens om een jongerenraad te formeren. De betrokkenheid van jongeren bij de toekomst van de vereniging vinden wij als bestuur enorm belangrijk. Enerzijds om te weten wat er speelt, maar anderzijds om te profiteren van de kennis en kunde welke zij hebben. Als jongerenraad klankbord je met het bestuur op uiteenlopende thema’s, zoals vrijwilligersbeleid, werving en behoud van (jeugd)leden, doorstroming, verbeteringen aan accommodatie en verdere invulling meer dan voetbal en pak je daar waar gewenst zelf projecten op.

Goed voor je ontwikkeling

Wij bieden jongeren de gelegenheid om zo zelf ervaring op te doen in het besturen van een vereniging. Onze vereniging heeft onder andere als doelstelling een brede sociaal maatschappelijke functie in te nemen en zo impact te maken op haar omgeving. Voor jongeren kan een positie in de raad een mooie aanvulling zijn op hun studie en zeer relevante ervaring opleveren welke later zeker van pas zal komen. Maar bovenal is het enorm leuk om met een groep aan de slag te gaan om onze mooie vereniging nog beter te laten functioneren. Hier krijgen wij in ieder geval enorm veel voldoening van en levert veel lol op!

Directe link met bestuur

De jongerenraad zal een directe link met het bestuur hebben. Voornamelijk via de voorzitter en de vice-voorzitter. We verwachten dat de tijdbesteding zal meevallen. In eerste instantie denken we aan één bijeenkomst per twee maanden. Maar uiteraard wordt de opzet met de jongeren zelf afgestemd en gaan zij dit uiteindelijk zelf vormgeven. In het begin onder begeleiding, maar later zelfstandig.

Meld je aan

Kortom wij zijn op zoek naar enthousiaste leden voor de jongerenraad. Leeftijd vanaf 15 jaar tot en met 25 jaar. We denken aan maximaal acht leden en willen uiteraard graag dat de raad alle leeftijden vertegenwoordigd en bestaat uit zowel meisjes als jongens.
Mochten jullie interesse hebben, en dat hopen wij uiteraard, of vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Marco Utermark of Marco Goovers. Contactgegevens staan op de site onder wie-is-wie?