De besluitvorming rondom de aanleg van het kunstgrasveld gaat de laatste fase in. Nadat al eerder in de kadernota was goedgekeurd dat het kunstgrasveld er zou komen vindt in de raadsvergadering van 25 juni de definitieve besluitvorming plaats. Als de gemeenteraad positief is, kunnen we in 2021 gebruik maken van het nieuwe kunstgrasveld. Een veld dat, gezien de groei van de vereniging, een bittere noodzaak is. Was het bij de fusie in 2017 al krap om alle teams te laten trainen en wedstrijden te laten spelen, door de groei naar inmiddels 700 leden is het gewoonweg onmogelijk. Bedenk daarbij dat het voor het goed kunnen bedrijven van voetbal door het G-team en het walking footballteam ook noodzakelijk is. Gezien deze noodzaak zijn wij als vereniging ook bereid om voor een substantieel met de gemeente mee te investeren.

Door de aanleg van het kunstgrasveld ontstaat er ook meer ruimte voor andere initiatieven op het sportpark. Iets wat nu niet tot nauwelijks mogelijk is. Denk daarbij aan gym- en beweeglessen door scholen, buitenschoolse activiteiten, maar ook trainings- en cursusfaciliteiten. De vereniging heeft de intentie om de accommodatie daarop aan te passen, zodat een meer multidisciplinair sportpark ontstaat. Kortom: dankzij de aanleg van kunstgras kan de vereniging voorzien in veel behoeftes en zich verder ontwikkelen.