Sinds begin dit seizoen werken Apollo’69 en Luctor Heinkenszand samen v.w.b. het vrouwenteam. In de loop van het seizoen is deze samenwerking uitgebreid met de MO19. Gezien de goede en prettige samenwerking, hebben we besloten de samenwerking te intensiveren en uit te breiden naar de gehele meiden- en vrouwentak. Hierdoor zijn beide verenigingen in staat om voor de inmiddels 135 meiden en vrouwen een optimale voetbalomgeving te creëren, waarin voor een ieder een passende plek is die aansluit bij haar (voetbal)leeftijd, ambitie, motivatie en niveau. Plezier staat voorop en dan komen de prestaties vanzelf!

Om focus aan te brengen, is verder besloten om een gezamenlijke commissie meiden- en vrouwenvoetbal op te richten. Momenteel vinden hierover gesprekken plaats. De commissie wordt, naast de gebruikelijke zaken zoals teamindelingen, verantwoordelijk voor nevenactiviteiten. Dit om de binding te versterken en om meer aandacht te geven aan het meiden- en vrouwenvoetbal in de regio. Verder zijn we bezig met een technisch coördinator c.q. adviseur, die als specifieke aandachtsgebied het meiden- en vrouwenvoetbal krijgt. En investeren we in vrouwelijk kader (zoals trainsters, leidsters, scheidsrechters, bestuursleden)

Komend seizoen gaan we voor teams in alle lichtingen vanaf MO13. Tot aan MO13 volgen we zoveel als mogelijk het advies van de KNVB inzake gemengd voetbal. Aangezien het huidige seizoen helaas al klaar is en niet duidelijk is wanneer het nieuwe seizoen start, organiseren we, naast de normale trainingen, (samen met Skills & Controls) volgende maand twee clinics. Een ieder kan dan kennis met elkaar maken. En omdat zeker ook niet-leden welkom zijn, kunnen zij kennis maken met voetbal. De eerste clinic wordt gehouden op 6 juni in ‘s-Gravenpolder en de tweede op 13 juni in Heinkenszand. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Met deze samenwerking en focus hebben we er groot vertrouwen in dat we in de regio op een structureel goede wijze meiden- en vrouwenvoetbal kunnen aanbieden. Laten we met elkaar er vol voor gaan, zodat alle meiden en vrouwen in onze regio hun passie met veel plezier kunnen uitoefenen!! Wij gaan daar in ieder geval voor.

De besturen van Luctor Heinkenszand en Apollo’69