Beste leden van Luctor Heinkenszand,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 maart 2022 om 19.30 uur.  De vergadering zal plaatsvinden vanuit de kantine.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1.       Opening en mededelingen.

2.        Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2021.

3.       Jaarverslag van het bestuur: terugblik en vooruitblik

  • Rookvrij sportpark vanaf 1 juli 2022
  • Eerste doorkijk toekomstplannen accommodatie

4.       Financiële zaken

  • Vaststellen jaarrekening seizoen 2020 – 2021 (inclusief verslag van de kascommissie).
  • Vaststellen begroting seizoen 2021-2022 / 2022-2023.
  • Financiële rapportage eerste seizoenshelft seizoen 2021 – 2022.
  • Vaststellen prijzen kantine.

5.       Benoeming bestuursleden

  • Alle zittende bestuursleden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar tot 30 juni 2023.

6.       Rondvraag.

7.       Sluiting.

Met vriendelijke groeten,

Luctor Heinkenszand

Het bestuur