Beste leden van Luctor Heinkenszand,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 7 april 2023 om 19.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden vanuit de kantine.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2022.
 3. Jaarverslag van het bestuur:
  1. Terugblik en vooruitblik.
  2. Stand van zaken plannen verbouwing accommodatie.
 4. Financiële zaken
  1. Vaststellen jaarrekening seizoen 2021 – 2022 (inclusief verslag van de kascommissie).
  2. Vaststellen begroting
  3. Financiële rapportage eerste seizoenshelft seizoen 2022 – 2023.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,

Luctor Heinkenszand

Het bestuur