Beste leden van Luctor Heinkenszand,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 december 2023 om 19.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2023.
 3. Jaarverslag van het bestuur:
  1. Terugblik en vooruitblik.
  2. Stand van zaken plannen verbouwing accommodatie.
 4. Financiële zaken
  1. Vaststellen jaarrekening seizoen 2022 – 2023 (inclusief verslag van de kascommissie).
  2. Vaststellen begroting
  3. Financiële rapportage eerste seizoenshelft seizoen 2023 – 2024.
  4. Aftredend als penningmeester: Hans Hoondert
  5. Verkiezing nieuwe penningmeester, voorstel vanuit bestuur: Richard Menheere
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,

Luctor Heinkenszand

Het bestuur