De afgelopen dagen kregen we enkele verzoeken binnen om in de kantine te vergaderen. Fysiek vergaderen is vanwege de coronamaatregelen nog niet toegestaan. Alle samenkomsten zijn verboden en als voetbalvereniging vallen we niet onder de uitzonderingen. Online vergaderen is momenteel de enige optie. De agenda voor interne vergaderingen is tijdelijk offline gehaald. We hopen op jullie begrip.

Als dit wijzigt, lezen jullie dit op onze website.