Beste leden,

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van 2018

Wanneer: Vrijdag 7 december
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Evenementen kantine Luctor Heinkenszand

Agenda:

1. Opening door de voorzitter;
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering:

Je vindt de notulen op: https://www.luctorheinkenszand.nl/nieuws/notulen-en-presentatie-tussentijdse-alv-2-3-2018/ 
3. Jaarverslag van het bestuur/commissies (terugblik);
4. Financiële zaken;
5. Vaststelling contributies;
6. Vaststelling begroting;
7. Opzetten van een jongerenraad – betrokkenheid jongeren vergroten;
8. Verenigingszaken (vooruitblik);
9. Rondvraag
10. Sluiting

Een volle agenda maar zeker de moeite waard om te komen en te luisteren naar de huidige ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Graag tot 7 december!