Evenementgegevens


Beste Leden,

Graag nodigen we u allen uit voor een tussentijdse algemene ledenvergadering. Onderstaand hebben we de agenda opgenomen met de punten die het bestuur graag met de leden wil bespreken. De avond zal met name bedoeld zijn om alle geïnteresseerde leden te informeren over de gang van zaken bij Luctor Heinkenszand.

Graag tot volgende week!

Groeten,
Melvin Simonse
Secretaris

Agenda

1. Opening door de voorzitter;
2. Terugblik bestuur;
3. Ingekomen stukken en mededelingen;
4. Financiële zaken:
– Financiële toelichting door de penningmeester
– Vaststellen leden voor de kascommissie
5. Bestuur mutaties:
– Aftredend Vice-Voorzitter; Bas van Damme
– Nieuw te benoemen Vice-Voorzitter; Marco Govers
6. Toelichting per commissie (waar staan we, wat hebben we bereikt)
7. Verenigingszaken/vooruitblik 2018
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
9. Sluiting