Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

De leden van beide verenigingen worden in deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering gevraagd :

  • te besluiten tot (juridische) fusie per 1 juli 2017 van de huidige verenigingen Luctor’88 en sv Heinkenszand tot de nieuwe vereniging “Luctor Heinkenszand”;
  • de statuten voor de vereniging “Luctor Heinkenszand” vast te stellen;
  • in te stemmen met de samenstelling van het bestuur van de nieuwe vereniging “Luctor Heinkenszand”.